Działka budowlana Przeczyce

Data dodania: 10-01-2009


Wójt Gminy Mierzęcice Na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice Nr działki 764 k. m. 10 Położenie Przeczyce, po wschodniej stronie ulicy 21 Stycznia, w sąsiedztwie dość luźnej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej i rzeki Czarna Przemsza Powierzchnia 0, 1695 ha Nr KW 45649 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Mierzęcice Obciążenia wolna od obciążeń i zobowiązań Cena wywoławcza 75000,zł Wadium 7500,zł Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na odcinku o długości ok. 40 m od granicy zachodniej w obszarze o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Czarnej Przemszy oraz częściowo w strefie zagrożenia powodziowego Q 1 symbol na planie 5MN ZN, pozostała cześć działki usytuowana jest na terenach zieleni nie urządzonej w dolinie Czarna Przemsza symbol na planie 1Z ZN Przetarg działki nr 7164 odbędzie się w dniu 6 lutego 2009 r. (piątek) o godz. 10. 00, w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: Wniesienie w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych wadium nie później niż do dnia 02. 02. 2009 r. na rachunek Urzędu Gminy Mierzęcice Nr 53 8443 0009 0000 0000 0260 0002, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach, ul. Bankowa 22. Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobiste stawiennictwo w oznaczonym dniu i godzinie przetargu z dowodem osobistym lub reprezentowanie przez pełnomocnika, za okazaniem pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium zostanie zwrócone przelewem na podane konto bankowe, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu (22 VAT), która podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w drodze aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości. Wójt Gminy Mierzęcice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – Referat Gospodarki w godz. pracy urzędu, tj. od 7. 30 do 15. 30 (tel. 032 288 – 79 – 00, w. 216). Mierzęcice, dnia 05. 01. 2009 r. Wójt Gminy Mierzęcice ( ) mgr Krzysztof Kobiałka
  • Powierzchnia (w m2): 1695 m2


Cena: 75 000,00 zł

Dodane przez: e.niedbala@mierz

Działka | Sprzedam

śląskie

Musisz być zalogowany aby zobaczyć dane kontaktowe

Formularz kontaktowy


captchaPodobne oferty

1 pok na Mokotowie

Sprzedam | mazowieckie

MS22426 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Mokotów Okolica: Mokotów Dolny, Ulica: Idzikowskiego Ludwika, Typ własności: hp, Powierzchnia: 48, L. pokoi:...

Działka Budowlana 66 ar. TANIO!!

Sprzedam | warmińsko-mazurskie

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną o powierzchni 66 ar. (w tym 3 ary lasu) położoną w atrakcyjnym miejscu, na przeciw dużego lasu niedaleko...

2 pok na Mokotowie

Sprzedam | mazowieckie

MS19781 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Mokotów Okolica: Służew nad Dolinką, Ulica: Łukowa, Typ własności: sp, Powierzchnia: 48, 5, L. pokoi: 2,...

Ziemia z mozliwoscia przekwalifi

Sprzedam | pomorskie

Wyjatkowo p[iekny obszar z laka lasem. Mozliwosc przekwalifikowania na ziemie budowlana, przemyslowa

3-pokojowe, 226 tys.

Sprzedam | mazowieckie

MS/10825 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Mokotów Okolica: Służew, Ulica: Mozarta Wolfganga Amadeusza, Typ własności: sp, Powierzchnia: 57, L. pokoi:...

1 pok na Pradze II

Sprzedam | mazowieckie

MS19893 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Praga Północ Okolica: Praga, Ulica: Brechta Bertolta, Typ własności: hp, Powierzchnia: 34, 5, L. pokoi: 1,...

Back to top
else *} *}
Ta domena jest na sprzedaż. Zapraszamy do kontaktu.Ok, rozumiem