Działka budowlana Sadowie

Data dodania: 10-01-2009


Wójt Gminy Mierzęcice Na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice Nr działki 356 k. m. 2 Położenie Sadowie, po południowej stronie ulicy Daleka, w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo i luźnej zabudowy zagrodowej Powierzchnia 1994 m2 Nr KW 48607 Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Mierzęcice Obciążenia wolna od obciążeń i zobowiązań Cena wywoławcza 25000,zł Wadium 2500,zł Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: na odcinku o długości ok. 64 m od granicy północnej w obszarze o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej symbol na planie 2MN, na odcinku o długości ok. 40 m na terenach rolniczych symbol na planie 3R, pozostała część działki usytuowana jest poza obszarem miejscowego planu. Przetarg działki nr 356 odbędzie się w dniu 6 lutego 2009 r. (piątek) o godz. 12. 00, w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: Wniesienie w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych wadium nie później niż do dnia 02. 02. 2009 r. na rachunek Urzędu Gminy Mierzęcice Nr 53 8443 0009 0000 0000 0260 0002, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach, ul. Bankowa 22. Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobiste stawiennictwo w oznaczonym dniu i godzinie przetargu z dowodem osobistym lub reprezentowanie przez pełnomocnika, za okazaniem pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium zostanie zwrócone przelewem na podane konto bankowe, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu (22 VAT), która podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w drodze aktu notarialnego. Koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości. Wójt Gminy Mierzęcice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 – Referat Gospodarki w godz. pracy urzędu, tj. od 7. 30 do 15. 30 (tel. 032 288 – 79 – 00, w. 216). Mierzęcice, dnia 05. 01. 2009 r. Wójt Gminy Mierzęcice ( ) mgr Krzysztof Kobiałka
  • Powierzchnia (w m2): 0,1994 ha


Cena: 25 000,00 zł

Dodane przez: e.niedbala@mierz

Działka | Sprzedam

śląskie

Musisz być zalogowany aby zobaczyć dane kontaktowe

Formularz kontaktowy


captchaPodobne oferty

sprzedarz mieszkania

Sprzedam | małopolskie

Sprzedam mieszkanie 1 pokojowe na parterze w 10 piętrowym bloku na Krowodrzej Górce. Nowa elewacja, obecnie klatki schodowe są odmalowywane...

Działka budowlana

Sprzedam | opolskie

Działka budowlana zlokalizowana na wsi w gminie Namysłów, o pow. 941m2, położona przy drodze asfaltowej, w dobrej lokalizacji wiejskiej w...

Sprzedam dom do wykończenia

Sprzedam | mazowieckie

DS 2603 Dom jednorodzinny segment w zabudowie szeregowej w stanie deweloperskim zamknięty, położony w cichej okolicy. Sąsiedztwo domow...

DOM KRAKóW/MARSZOWIEC

Sprzedam | małopolskie

Marszowiec to miejsce dla osób chcących cieszyć się z posiadania czegoś absolutnie wyjątkowego. Mieszkanie tu to prestiż oraz wyraz indywidualnego...

Działka budowlana

Sprzedam | małopolskie

Okolice Szczyrzyca osiem działek budowlanych o powierzchni od 11 arów do 16 arów. Działki widokowe, położone w malowniczej i cichej okolicy, w...

2 pok. na Bemowie

Sprzedam | mazowieckie

MS/11835 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Bemowo Okolica: Bemowo, Ulica: Pełczyńskiego, Typ własności: hp, Powierzchnia: 52, L. pokoi: 2, Pietro: 2,...

Back to top
else *} *}
Ta domena jest na sprzedaż. Zapraszamy do kontaktu.Ok, rozumiem