Obiekt handlowo-usługowy 479 m2

Data dodania: 12-07-2011


Przetarg na sprzedaż wynajętego obiektu handlowo usługowego w Rybniku.

WGN Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40 951 Katowice, tel. 32 729 96 95, działając w imieniu i na rzecz REDEVCO POLSKA GAMMA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż Nieruchomości o charakterze handlowo usługowym w Rybniku, w szczególności:

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4704179 o powierzchni 650 m2 zabudowanej wynajętym, 2 kondygnacyjnym budynkiem handlowo usługowym o powierzchni zabudowy około 494 m2. Nieruchomość położona jest przy ul. Miejskiej 6a w Rybniku. Dla przedmiotowej Nieruchomości Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GL1Y001193758.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

rejestracja na stronie internetowej RYBNIK,
zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu,
podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu,
podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności,
wpłata Wadium na rachunek Właściciela Nieruchomości ING BSK nr 42105010251000002324559422 w wysokości 5. 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) najpóźniej w dniu 29. 07. 2011 r. (decyduje data zaksięgowania kwoty wadium na koncie Właściciela).

Cena wywoławcza przetargu 1. 512. 000 zł netto (słownie złotych: milion pięćset dwanaście tysięcy).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG RYBNIK, w terminie do dnia 01. 08. 2011 r. w biurze Właściciela Nieruchomości, tj. REDEVCO POLSKA GAMMA Sp. z o. o. w Warszawie, przy ul. Bolesława Prusa 2.

Rozpatrzenie ofert nastąpi 5 sierpnia 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3 osobowa komisja powołana przez Właściciela Nieruchomości. Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji.

Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

Właściciel Nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 12. 07. 2011 r. do 27. 07. 2011 r. , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny – tel. 513121464.
Informację o stanie prawnym i technicznym Nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji oraz pod nr 513121464.

() Istnieje możliwoć sprzedaży nieruchomości bez podatku VATCena: 15 120,00 zł

Dodane przez: aledom@aledom.co

Miasto: Miejska 6a Rybnik

pokaż email...


Obiekt handlowo-usługowy 479 m2
Formularz kontaktowy

Podobne oferty

Teren pod handel,usługi i produk

Pomorskie

Teren pod produkcję , handel lub usługi. Uzbrojony i utwardzony o pow. 4, 0 ha . Dogodny dojazd . Rejon firmy "PUMAR" sp. z o. o.

Duży Dom dla Firmy

Pomorskie

Bardzo duży dom o pow. Ok. 300m2 dla firmy. Moze byc na przedstawicielstwo, male SPA, dzialalnosc nie uciazliwa, moze byc mieszkalny ale umeblowane s

Nowy domek k./Bielska-Bialej!

Pomorskie

Sprzedam nowy domek jednorodzinny w Wilamowicach k. BielskaBialej. Stan skonczony wystarczy wniesc meble i zamieszkac Koniecznie zobacz strone poswi

Sprzedaż mieszkania M2

Pomorskie

Mieszkanie jedno pokojowe położone na 1 piętrze w niskim bloku. Nowe okna PCV. Łazienka jest w glazurze. Junkers. Pokój duży, ustawny. Niski czynsz. K

Hala logistyczna 2000 m2

Pomorskie

Hala logistyczna położona w Tyskiej strefie ekonomicznej 2000 m2 ok 20, 00 złm2. Pomieszczenie socjalne ok 100 m2 (26 złm2). Wymiary 80x28m, wys 9, 5

Back to top
Ta domena jest na sprzedaż. Zapraszamy do kontaktu.Ok, rozumiem