Przetarg sprzedaż DT Krakus

Data dodania: 27-07-2011

Wyświetleń: 6602 (unikalne: 495)


Przetarg Sprzedaż Domu Towarowego KRAKUS Kraków Rynek WGN Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40 951 Katowice, tel. 32 729 96 95, działając w imieniu i na rzecz spółki PRIME PROPERTIES Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bonifraterskiej 17, 00 203 w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000259581, NIP 7010028179, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości znanej jako Dom Towarowy KRAKUS w Krakowie, w szczególności: Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Św. Anny 2 i Wiślnej 1 w Krakowie, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 360 i powierzchni 1223 m2 oraz prawo odrębnej własności, 3 kondygnacyjnego, podpiwniczonego, narożnego budynku handlowo usługowego DT KRAKUS, o powierzchni całkowitej 4414 m2 (dalej: „Budynek”). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o nr KR1P002501584 (dalej łącznie: „Nieruchomość”). Budynek położony jest w Krakowie, w Rynku Starego Miasta, u zbiegu ulic Św. Anny 2 i Wiślnej 1, w pobliżu Pałacu pod Baranami. Budynek został wzniesiony przez Gabriela Słońskiego i Ambrożego Morosiego w XV wieku. Budynek jest znany również, jako „Kamienica Czeczotki” (budynek frontowy z dwoma oficynami bocznymi i oficyną tylną). Od 1949 roku pełni funkcję Domu Towarowego. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A 352 (decyzja z dnia 19. 06. 1967 r. ). Nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta KrakowaUchwała nr XII13111 z dnia 13 kwietnia 2011 r. , oznaczona symbolem U. 12, tj. teren zabudowy usługowej, z podstawowym przeznaczeniem na obiekty i lokale usługowe. Warunki uczestnictwa w przetargu: rejestracja na stronie internetowej KRAKUS, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu, podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu, podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności, wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości w banku Bank Pekao S. A. 77 1240 5918 1111 0000 4913 9127 wysokości 1. 000. 000 zł (słownie złotych: jeden milion). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 14. 09. 2011 r. Cena wywoławczawynosi 10. 000. 000 Euro (słownie Euro: dziesięć milionów), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43. 1. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG KRAKUS, w terminie do dnia 15. 09. 2011 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. WGN Nieruchomości, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach. Rozpatrzenie ofert nastąpi 30 września 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3 osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji. Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Przetarg sprzedaż Domu Towarowego Krakus Stary Rynek Kraków Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 15. 08. 2011 r. do 14. 09. 2011 r. , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny. Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na stronie internetowej oraz pod nr 32 729 96 95, 513121464.
  • Powierzchnia (w m2): 4414 m2


Cena: 40 000 000,00 zł

Dodane przez: aledom@aledom.co

Hala, magazyn | Sprzedam

małopolskie

Musisz być zalogowany aby zobaczyć dane kontaktowe

Przetarg sprzedaż DT Krakus
Formularz kontaktowy


captchaPodobne oferty

2 na Pradze Południe

Sprzedam | mazowieckie

MS14426 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Praga Południe Okolica: Grochów, Ulica: Waszyngtona Jerzego Al. , Typ własności: hp, Powierzchnia: 50, L....

Bielcza kolo Biadolin

Sprzedam | małopolskie

Dom murowany parterowy, podpiwniczony budowany w latach 50-tych, przy drodze powiatowej, do remontu. Na dziłace zabudowania gospodarcze. Stan...

MOTEL RESTAURACJA

Sprzedam | małopolskie

Zabytkowa drewniana willa Restauracja na 100 miejsc , piwnica z kominkiem na 40 miejsc. Piętro mieszkanie dla właścicieli. 2 piętro 4 pokoje...

Pensjonat Sianożęty

Sprzedam | zachodniopomorskie

Komfortowo wykończony budynek mieszkalno pensjonatowy zlokalizowany w miejscowości wypoczynkowej w dzielnicy pensjonatowo mieszkalnej, ok. 400 m...

4 pok w Wawrze

Sprzedam | mazowieckie

MS20673 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Wawer Okolica: Wawer, Ulica: Tytoniowa, Typ własności: hp, Powierzchnia: 90, L. pokoi: 4, Pietro: 0, L....

Dom wolno stojący Darłówko WD106

Sprzedam | zachodniopomorskie

Budynek wolno stojący o funkcji mieszkalno pensjonatowej, trzykondygnacyjny: 10 pokoi z łazienkami przystosowanych do wynajmu na wczasy. W części...

Back to top
else *} *}
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Akceptuję