Przetarg Dom Towarowy Katarzyna

Data dodania: 16-08-2011


Przetarg Sprzedaż Dom Towarowy Katarzyna Kielce WGN Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40 951 Katowice, tel. 32 729 96 95, działając w imieniu i na rzecz spółki Prime Real Estate Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kruczej 50 w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274539, NIP 5272534066, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości znanej jako Dom Towarowy Katarzyna w Kielcach, w szczególności: Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 27, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 550 i powierzchni 856 m2 oraz prawo odrębnej własności, 4 kondygnacyjnego, podpiwniczonego, narożnego i częściowo wynajętego budynku handlowo usługowego DT KATARZYNA, o powierzchni całkowitej ponad 2300 m2 (dalej: „Budynek”). Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L000691119 (dalej, łącznie: „Nieruchomość”). Budynek położony jest w centrum miasta, przy ulicy H. Sienkiewicza 27, będącej główną ulicą handlową w Kielcach, oraz u styku ulicy Kapitulnej. Budynek pochodzi z około 1905 roku. Od 1949 roku pełni funkcję Domu Towarowego. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Warunki uczestnictwa w przetargu: rejestracja na stronie internetowej www, zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu, podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu, podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności, wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości, bank RBS Bank (Polska) S. A. nr 89 1670 0004 0000 6439 9130 9977 w wysokości 100. 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 14. 09. 2011 r. Cena wywoławcza wynosi 1. 600. 000 Euro (słownie Euro: jeden milion sześćset tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43. 1. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG KATARZYNA, w terminie do dnia 15. 09. 2011 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. WGN Nieruchomości, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach. Rozpatrzenie ofert nastąpi 30 września 2011 r. Postępowanie poprowadzi 3 osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji. Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 22. 08. 2011 r. do 14. 09. 2011 r. , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny. Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na www oraz pod nr 32 729 96 95, 0513 121 464.
  • Powierzchnia (w m2): 2300


Cena: 6 640 000,00 zł

Dodane przez: aledom@aledom.co

Hala, magazyn | Sprzedam

świętokrzyskie

Musisz być zalogowany aby zobaczyć dane kontaktowe

Przetarg Dom Towarowy Katarzyna
Formularz kontaktowy


captchaPodobne oferty

1 pok na Źoliborzu

Sprzedam | mazowieckie

MS/10860 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Źoliborz Okolica: Źoliborz, Ulica: Próchnika Adama, Typ własności: sp, Powierzchnia: 38, L. pokoi: 1,...

2 pok na Pradze Południe

Sprzedam | mazowieckie

MS21339 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Praga Południe Okolica: Gocław, Ulica: Umińskiego, Typ własności: sp, Powierzchnia: 45, L. pokoi: 2, Pietro:...

mieszkanie Stachiewicza

Sprzedam | małopolskie

44, piwnica Komentarze 3 pokojowe mieszkanie, 50m2, po całkowitym remoncie do zamieszkania od zaraz. Praktyczny rozkład pomieszczeń. Nowa...

Dom drewniany-sprzedany

Sprzedam | małopolskie

Dom drewniany z działką 8ar , ogrodzony siatką stalową do małego remontu. Dach dwuspadowy kryty dachówką piaskową . Kuchnia , łazienka do...

Gdynia- 3 pokojowe, 1/4ptr

Sprzedam | pomorskie

Duze mieszkanie w najwygodniejszej dzielnicy Trojmiasta Gdynia Wzgorze Sw. Maks. blisko do: centrum, plazy, szkol, uczelni, bibliotek, czytelni,...

3 pok na Mokotowie

Sprzedam | mazowieckie

MS13837 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Mokotów Okolica: Stegny, Ulica: Egejska, Typ własności: sp, Powierzchnia: 57, L. pokoi: 3, Pietro: 10, L....

Back to top
else *} *}
Ta domena jest na sprzedaż. Zapraszamy do kontaktu.Ok, rozumiem