Dom Towarowy Puchatek - sprzedaż

Data dodania: 13-02-2012


Pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości znanej jako Dom Towarowy PUCHATEK w Kielcach, w szczególności: 1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 33, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 486 i powierzchni 2369 m2 oraz prawo odrębnej własności, 5 kondygnacyjnego, narożnego i wynajętego budynku handlowo usługowego DT PUCHATEK, o powierzchni całkowitej ponad5. 300 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Kielcach, prowadzi księgę wieczystą o nr KI1L000562350. 2. Budynek położony jest w centrum miasta, przy ulicy H. Sienkiewicza 33, będącej główną ulicą handlową w Kielcach, oraz u zbiegu ulicy Staszica. 3. Budynek budowano w dwóch etapach – pierwszy etap w 1971 roku, a w 1985 roku oddano do użytku jego drugą część. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 4. Nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Warunki uczestnictwa w przetargu: • rejestracja na stronie internetowej, • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przetargu, • podpisanie i przedłożenie organizatorowi oryginałów oświadczeń wskazanych w Regulaminie przetargu, • podpisanie i przedłożenie organizatorowi dokumentu o zachowaniu poufności, • wpłata wadium na rachunek Właściciela nieruchomości, bank RBS Bank (Polska) S. A. nr 89 1670 0004 0000 6439 9130 9977 w wysokości 50. 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym składanie ofert, tj. 06. 03. 2012 r. Cena wywoławcza wynosi 11. 300. 000 zł (słownie złotych: jedenaście milionów trzysta tysięcy), z zastrzeżeniem postanowień pkt. 43. 1. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG PUCHATEK, w terminie do dnia 07. 03. 2012 r. w biurze Organizatora przetargu, tj. WGN Nieruchomości, przy ul. Mickiewicza 15 w Katowicach. Rozpatrzenie ofert nastąpi 09 marca 2012 r. Postępowanie poprowadzi 3 osobowa komisja powołana przez Właściciela nieruchomości. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji. Oferta winna spełniać warunki określone w Regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Nieruchomość można oglądać w obecności osoby reprezentującej Organizatora przetargu w dniach od 15. 02. 2012 r. do 02. 03. 2012 r. , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny. Informację o stanie prawnym i technicznym nieruchomości Oferenci mogą uzyskać po rejestracji na stronie oraz pod nr 32 729 96 95, 0513 121 464. WGN Nieruchomości, ul. Mickiewicza 15, 40 951 Katowice, tel. 32 729 96 95, działa w imieniu i na rzecz spółki Prime Real Estate Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kruczej 50 w Warszawie (adres do korespondencji: ul. Bonifraterska 17, 21 p. , 00 203 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274539, NIP 5272534066.
  • Powierzchnia (w m2): 5300


Cena: 11 300 000,00 zł

Dodane przez: aledom@aledom.co

Hala, magazyn | Sprzedam

świętokrzyskie

Musisz być zalogowany aby zobaczyć dane kontaktowe

Formularz kontaktowy


captchaPodobne oferty

3 pok na Targówku

Sprzedam | mazowieckie

MS12859 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Targówek Okolica: Targówek, Ulica: Wolińska, Typ własności: sp, Powierzchnia: 65, L. pokoi: 3, Pietro: 0, L....

teren przemysłowo-usługowy

Sprzedam | mazowieckie

Teren doskonały pod magazyny, logistykę, przemysł nieuciążliwy. Przy drodzeutwardzonej. Wszyskiemedia za wyjątkiem gazu. Teren znajduje się w...

of nr 1418 - Miedzyń

Sprzedam | kujawsko-pomorskie

Materiał: cegła, dach: blacha, rok budowy 1987, elektryczność, gaz, ogrodzenie. Dom w zabudowie szeregowej środkowy o powierzchni użytkowej180...

Sprzedam działkę

Sprzedam | wielkopolskie

Sprzedam działkę na Dąbrowie obok lasu, niedaleko zbiornika wodnego, koło Przykony. Działka o powierzchni 10 arów, ogrodzona, z doprowadzonym...

2 pok na Ursynowie

Sprzedam | mazowieckie

MS18812 Miasto: WARSZAWA, Dzielnica: Ursynów Okolica: Natolin, Ulica: Małcużyńskiego Witolda, Typ własności: sp, Powierzchnia: 52, L. pokoi: 2,...

atrakcyjny dom

Sprzedam | warmińsko-mazurskie

dom jednorodzinny wolnostojący wybudowany w 1994roku o pow. 260m2 w tym garaż na 2 auta o pow. 40m2. Działka zagospodarowana ogrodzona o pow. 620m2...

Back to top
else *} *}
Ta domena jest na sprzedaż. Zapraszamy do kontaktu.Ok, rozumiem