derek178@o2.pl - Profil użytkownika

Login: derek178@o2.pl

Data rejestracji:
2010-02-16

Ogłoszenia: 5

0 0

Działkę 1,9074 ha sprzedam

Nieruchomości | Lubuskie

1,99 zł

Działka 1, 9074 ha: wszystkie media 150m od działki, położona przy drodze asfaltowej, w koncepcji zagospodarowania przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Cena: 198. 900 zł Istnieje możliwość wy...

Dodano: 16-02-2010

Działkę 1452 m2 sprzedam

Nieruchomości | Lubuskie

0,20 zł

Działka 1452 m2, szerokość ok. 22 m, blisko centrum, wjazd na działkę 60m od drogi asfaltowej, wszystkie media sto metrów od działki. W koncepcji zagospodarowania przeznaczona pod zabudowę miesz...

Dodano: 16-02-2010

Las 2,0994 ha sprzedam

Nieruchomości | Lubuskie

0,59 zł

L a s s o s n o w y 2, 0994 ha, d o j a z d z d r o g i a s f a l t o w e j 20 metrów. Drzewa czterdziestoletnie 40, drzewa osiemdziecięcioletnie 47, drzewa stuletnie 13. Las bez krzaków, proste...

Dodano: 16-02-2010

Działkę 3000 m2 sprzedam

Nieruchomości | Lubuskie

0,49 zł

S p r z e d a m d z i a ł k ę 3. 0 0 0m2: wszystkie media 150m od działki, położonap r z y d r o d z e a s f a l t o w e j, w koncepcji zagospodarowania przeznaczona pod z a b u d o w ęj e d n o r ...

Dodano: 16-02-2010

Teren przem. 1,9074 ha sprzedam

Nieruchomości | Lubuskie

1,99 zł

D z i a ł k a1, 9074 ha: wszystkie media 100m od działki, położona przy drodze asfaltowej. I d e a l n a p o d i n w e s t y c j e p r z e m y s ł o w e i m i e s z k a n i o w e. Cena: 198. 900 z...

Dodano: 16-02-2010